Niinuma Tomofarm là một trong những nỗ lực của công ty hơn 100 năm tuổi Niinuma (Nhật Bản) nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, không gây hại đến môi trường. Chúng tôi hy vọng rằng với các phương thức canh tác bền vững và hiệu quả của mình, Niinuma Tomofarm có thể đóng góp vào một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người, như 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững mà Liên hợp quốc đã thông qua năm 2015.

Đội ngũ tomofarm
Giá trị cốt lõi

Với tinh thần cải tiến là trọng tâm, chúng tôi luôn nỗ lực để không ngừng Sáng tạo, lao động Kỷ luật và mục tiêu Đúng đắn: sáng tạo và không ngừng cải tiến để trở nên tốt hơn; có kỷ luật và luôn tập trung để cả tập thể luôn đi đúng hướng; làm việc có trách nhiệm và biết ơn thiên nhiên, biết ơn xã hội bằng cách hỗ trợ cộng đồng địa phương, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, trân trọng đối tác, và bảo vệ môi trường.

Đối tác của tomofarm